Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Skog22-strategien mener omsetningen i skognæringen i Norge kan økes til 180 milliarder innen 2045. 

Temamøtet om kommune- og regionreformen ble overført direkte på våre nettsider.

Tannhelsetjenesten har mål om å besøke alle 8. klassingene i Hedmark i løpet av vinteren. Med seg har de gratis tannkost og gode råd om tannpuss.

FYLKESVEGER