Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Skoledebatten på Elverum videregående skole fredag bar preg av engasjement blant både politikere og tilhørere.

Hedmark fylkeskommune bevilger 100 000 kroner til Hamar Olympiske Anlegg AS i forbindelse med arrangementet «Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015».

Hamar kommune har ansatt en tannpleier som skal bedre tannhelsen til mottakere av omsorgstjenester.

FYLKESVEGER