Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Hedmark fylkeskommune har etablert en ordning der kommuner, borettslag/sameier og hoteller og overnattingssteder kan søke om tilskudd til etablering av normalladere til el-bil/hybridbil.

Fylkessjef for samferdsel, kulturminner og plan Anders Paulsen døde onsdag kveld 15. april.

Hedmark fylkeskommune har fordelt 400 000 kroner til vilttiltak i 2015. Det kom 20 søknader.

FYLKESVEGER