Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

En konstruksjon som kan fungere både som rekkverk og støyskjerm skal nå testes ut på fylkevegene 52 og 66.

Hedmark fylkeskommune har bidratt med drøyt 8 millioner kroner i forbindelse med Ungdoms-OL. Fylkeskommunen ønsker blant annet å bygge opp arrangementskompetanse hos unge og gi elever unik arbeidserfaring.

Fristen for å søke skoleplass eller plass som lærling/lærekandidat er tirsdag 1. mars.

FYLKESVEGER