Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

På vegne av Hedmark fylkeskommune forvalter IN Hedmark bedriftsrettede virkemidler som i stor grad skal gå til bedrifter i distriktskommunene.

Fylkestingets komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging inviterte med seg Thomas Cottis og Lars Mæhlum på temamøte om energi og klima.

Fylkesrådet tildelte i sitt vedtaksmøte i dag 1,477 millioner kroner til 40 tiltak og prosjekter på kulturfeltet for våren 2015.

FYLKESVEGER